IT riešenia a ľudské zdroje na mieru pre Vaše ambiciózne ciele

Ľudské zdroje > Spracovanie miezd

Proces spracovania miezd sa často mení vzhľadom na legislatívne zmeny a vždy si vyžaduje dodatočné finančné a časové investície v rámci organizácie.

Keďže spracovanie miezd je jedna z najcitlivejších činností v každej spoločnosti, najlepším riešením je outsourcing celého procesu a jeho prenesenie na overených odborníkov, ktorí sledujú legislatívne zmeny.

Nastavíme, pripravíme a následne spracujeme mzdy Vašich zamestnancov v súlade s Vašimi požiadavkami a legislatívou Slovenskej republiky.

Klient obdrží od FENIX CONSULT rýchly a presný proces spracovania miezd, výplatné pásky pre zamestnancov načas, ako aj správnu kalkuláciu a vyplatenie všetkých daňových a sociálnych odvodov.

Každý klient je informovaný o akýchkoľvek legislatívnych zmenách spojených so mzdovou agendou a ich implementácii do našich systémov a softvéru.

Naši odborníci sú Vám k dispozícii počas auditov, či daňových kontrol.