IT riešenia a ľudské zdroje na mieru pre Vaše ambiciózne ciele

IT Consulting > Infraštruktúra

Výzvy podnikania si vyžadujú inovatívne spôsoby ako reagovať na podnikateľské potreby zvýšiť flexibilitu, zrýchliť technologické inovácie a pridávať vyššiu hodnotu. 
Naše poradenstvo a riadené služby dodávajú zdroje a schopnosti potrebné na zhodnotenie, návrh, tvorbu a riadenie agilného, flexibilného IT prostredia.   
 

    FENIX CONSULT ponúka nasledujúce služby v oblasti infraštruktúry:


    • Podnikové a cloudové služby
    • Bezpečnosť infraštruktúry
    • Sieť & Konvergencia
    • Pracovné stanicePodnikové a cloudové služby

FENIX CONSULT poskytuje strategický návrh dátových centier a podporu pri rozhodnovaní o efektívnom využití virtualizácie, cloud technológií a cloudových služieb. Tým, že spájame Vašu IT infraštruktúruobchodnými cieľmi naši klienti môžu lepšie reagovať na potreby podniku

Naše portfólio služieb:

 Monitorovanie podnikových systémov
 Konsolidácia Data Centra a racionalizácia servrov
 Virtualizačné služby

Bezpečnosť infraštruktúry

FENIX CONSULT poskytuje osvedčené postupy a riešenia, ktoré pomáhajú znížiť a riadiť riziká IT s dôrazom na plánovanie, pripravenosť a odolnosť infraštruktúry na všetkých úrovniach organizácie. Začneme s jasnými obchodnými cieľmi. Rozvíjame plány na dodržiavanie predpisov a hodnotenie rizík s cieľom určiť skutočné náklady, expozície a kontroly. Pomáhame vytvoriť bezpečnejšiu a odolnejšiu infraštruktúru tým, že vytvárame a zavádzame plány, ktoré pripravujú prevádzku na výpadky.

Naše portfólio služieb:
Disaster Recovery / Business Continuity plánovanie
Hodnotenie rizík infraštruktúry
Bezpečnostná architektúra infraštruktúry
Zhodnotenie zraniteľnosti siete
Zhodnotenie bezpečnosti Internetovej brány

Sieť & Konvergencia

FENIX CONSULT transformuje klientom komplexnú sieťovú infraštruktúru na dynamické a virtualizačné systémy, ktoré podporujú ich rastúce komunikačné potreby. Podniky dnes vyžadujú pokročilú sieťovú infraštruktúru na podporu zvýšených požiadaviek na šírku pásma, ktoré priniesla konvergencia telefónu, videa a výpočtovej prepravy. FENIX CONSULT ponúka prvotriedne služby, ktoré transformujú komplexné sieťovej infraštruktúry do dynamických a na údržbu jednoduchších systémov. Výsledkom je efektívnejšie telekomunikačné prostredie, ktoré kombinuje WAN a LAN služby.

Vďaka kombinácii technológií a virtualizačných servisných komponentov, náš poradenský tím ponúka nákladovo efektívne možnosti siete, kde sú zdroje prideľované dynamicky na základe štandardných a nových politík.

Portfólio služieb:
• Konvergenčné služby
• Virtualizácia siete
• Unifikované riadenie siete
• Plánovanie kapacity a výkonu

Pracovné stanice

Transformujte Vašu IT organizáciu na flexibilnejšiu, škálovateľnú a nákladovo efektívnu. Nechajte náš tím, aby Vám pomohol zjednodušiť a zefektívniť systémové prostredie. Naše poradenské služby pokrývajú špecifikáciu podnikového IT návrhu, konfiguráciu infraštruktúry a nasadenie, vyriešenie server / storage otázok, desktopy a systémy riadenia.

Základom nášho prístupu sú flexibilné zdroje. Udržiavajte si kontrolu pri jasnom vymedzení služieb, riešení a dodacích modeloch, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám a rozpočtu. Podporujeme širokú škálu potrieb na užívateľskej úrovni, vrátane modernizácie stolových počítačov a sieťových infraštruktúr, podpory nových obchodných praktík ako je spolupráca, help desk služby a ďalšie. Zefektívnením systému môžeme pomôcť skrátiť dobu podpory, zlepšenie služieb a poskytnúť nové úrovne produktivity.

Portfólio služieb:
• Desktop služby
• Mobility riešenia