IT riešenia a ľudské zdroje na mieru pre Vaše ambiciózne ciele

IT Consulting > Mobility riešenia

Naše mobility riešenia sa sústreďujú na mobilné IP a akcelerátory, ktoré pomáhajú našim klientom dosiahnuť signifikantnú návratnosť z investícií do mobilných technológií.

Mobility riešenia akcelerujú hodnotu podnikania našich klientov. FENIX CONSULT má hlboké znalosti z rozvoja a zavádzania mobilných riešení pre rôzne priemyselné odvetvia.


Naše schopnosti zahŕňajú všetky funkčné oblasti a naši konzultanti sú kvalifikovaní na pochopenie požiadaviek jednotlivých horizontál s cieľom vytvoriť čo najúčinnejšie riešenia, ktoré prinášajú skutočnú obchodnú hodnotu.


Zvýšenie obchodnej hodnoty

FENIX CONSULT chápe, že mobilné riešenie je viac než len technologické riešenie; je to motor vyžadujúci zmeny a inovácie v celom podniku. Sme presvedčení, že zavedenie novej technológie vedie k novým príležitostiam pre samoobslužbné procesy, zlepšenie procesov a ďalšie prínosy.


Technologicky nezávislý prístup

Pracujeme nezávisle a v prvom rade sa snažíme pochopiť jedinečné potreby a požiadavky zákazníkov. Od počiatočného plánu až po komplexnú implementáciu, volíme najefektívnejšieho partnera a platformu tak, aby vyhovoval vašim špecifickým potrebám.

Správne schopnosti

Náš prístup sa opiera o rozsiahle knižnice rôznych riešení a tím skúsených profesionálov. Výsledkom je, že naši zákazníci ťažia z uznávaných odborných znalostí a skúseností.

FENIX CONSULT prezentuje Mobility portfólio riešení v nasledujúcich kľúčových oblastiach:


Vývoj aplikácií, testovanie a implementácia

Implementačné služby pre mobilné aplikácie
 Vývoj aplikácií na zákazku - návrh aplikácie, vývoj, testovanie a nasadenie na rôznych technológií a nástrojov
Testovanie naprieč zariadeniami a end-to-end testovanie mobilných aplikácií

Mobility stratégia, bezpečnosť a správa

• Viacnásobé zhodnotenie súčasných obchodných procesov a IT prostredia s cieľom poskytnúť komplexnú mobilnú stratégiu

Co-Inovačné laboratórium

Laboratórium pre generovanie nápadov, služby vývoja, testovania, nasadenie, správu a podporných služieb

Riadená mobilita a riadenie zariadení

Od plne riadených služieb po hostovanú ponuku pre mobilnú infraštruktúru a aplikácie