IT riešenia a ľudské zdroje na mieru pre Vaše ambiciózne ciele

Ľudské zdroje > Prenájom ľudských zdrojov

Vďaka našim preukázateľným skúsenostiam, rozsiahlym kontaktom a dlhodobými vzťahmi na trhu ľudských zdrojov spájame našich klientov s odborníkmi, ktorých potrebujú a ľudí s prácou, ktorú požadujú.
Služba prenájmu ľudských zdrojov je kľúčovým pilierom a jedným z najefektívnejších spôsobov na účelné využitie ľudského kapitálu. FENIX CONSULT Vám ponúka dočasný personál, ktorý je zamestnaný u nás na realizáciu špecializovaných i všeobecných úloh Vašich projektov. 

Ide o sezónnu fluktuáciu? Potrebujete posilniť tím s cieľom vyrovnať sa s prevádzkovou dynamikou, náhlou a neplánovanou práceneschopnosťou, odchodmi na materskú dovolenku a pod.? 

Naša spoločnosť je schopná poskytnúť Vám adekvátnych externých zamestnancov, ktorí Vám umožnia ďalej pokračovať v prevádzke bez prerušenia. 
Táto služba v sebe zahŕňa všetky fázy výberového procesu s následným zamestnaním a s plnou administratívnou podporou našej spoločnosti pre udržanie Vašej flexibility a efektivity.