IT riešenia a ľudské zdroje na mieru pre Vaše ambiciózne ciele

IT Consulting > Aplikačné služby

Naše aplikačné služby umožňujú klientom generovať, dodávať a získať skutočnú pridanú hodnotu z investícií do softvérových riešení na zákazku.

Bohaté skúsenosti FENIX CONSULT pomáhajú klientom zlepšiť obchodné výsledky, metodiku, koncové riešenia a prístupy ku každému problému a projektu tak, aby bola zabezpečená kvalita a efektivita našej projektovej dodávky.

Poskytujeme komplexné aplikačné služby na zákazku.


FENIX CONSULT portfólio aplikačných služieb:
  • Vývoj aplikácií
  • Modernizácia/Re-engineering aplikácií
  • Integrácia aplikácií
  • QA & Testovanie aplikácií

Vývoj aplikácií
Používame najmodernejšie know-how v odbore na návrh, vyvoj a dodávku robustných, bezpečných a škálovateľných aplikácií vyvinutých na zakázku, ktoré konštruktívne ovplyvňujú podnikanie našich klientov a spĺňajú ich IT potreby. Náš služby vrámci vývoja aplikácií zahŕňajú:
Vývoj novej vlastnej aplikácie
Vylepšenia aplikácie
Rozšírenie vlastnej aplikácie pre softvérové produkty tretích strán

Modernizácia / Re-engineering aplikácie
S našimi modernizačnými službami pretvoríme staršie aplikácie na aktuálnu verziu. Naše skúsenosti, osvedčené metodiky a automatizované nástroje pomáhajú pri znižovaní nákladov na modernizáciu. Naše modernizačné služby zahŕňajú:

UI Modernizáciu
Návrh Re-engineeringu
Modernizácia výkonu aplikácie
Posilnenie softvérovej bezpečnosti
Doladenie obchodných funkcionalít

Podpora a údržba aplikácie
Náš tím pre podporu a údržbu aplikácie zabezpečí, že Vaše aplikácie budú profesionálne vyvinuté a spravované v súlade s meniacimi sa potrebami podniku a politík odvetvia. Zabezpečíme, aby Vaši koncoví užívatelia boli spokojní a ľahko podporovaní bezpečnou a robustnou aplikáciou.
Naša podpora a servis zahŕňa:
Opravy chýb
Podporu koncových používateľov
Aktualizáciu aplikácie
QA & Testovanie aplikácie

Integrácia aplikácií
Naše integračné služby automatizujú podnikové procesy s cieľom zvýšiť produktivitu, zlepšiť spoluprácu medzi jednotlivými oddeleniami a znížiť náklady na implementáciu.
Naše aplikačné integračné služby zahŕňajú:
Integrácia aplikácií s legacy systémami
B2B Integrácia

QA & testovanie aplikácií
Náš nezávislý testovací tím vykonáva komplexné testovanie aplikácií.
Naše QA služby zahŕňajú:
Testovanie výkonnosti
Regresné testovanie
 Automatizácia testovania
• Integračné a migračné testovanie