IT riešenia a ľudské zdroje na mieru pre Vaše ambiciózne ciele

IT Consulting > Big Data

Dáta sa stali kľúčovým aktívom pre ekonomiku podobne ako je to pri tradičných kategóriách ľudských a finančných zdrojov.
Či už ide o geografické informácie, štatistiky, údaje o počasí, výskumné dáta, dopravné dáta, dáta o spotrebe energie alebo údaje o zdravotnom stave - aby malo spracovanie veľkých objemov dát zmysel, vyžaduje inovácie v oblasti technológií, vývoj nových nástrojov a nových zručností.

Big data sa vzťahujú k veľkým množstvom dát produkovaných veľmi rýchlo s veľkým počtom rôznych zdrojov. Dáta môžu byť buď vytvorená ľuďmi alebo vytvorené pomocou strojov, ako sú senzory zbierajú informácie o klíme, satelitné snímky, digitálne obrázky a videá, nákupné transakčné záznamy, signály GPS, atď.

Toto zahŕňa všetky odvetvia, od zdravotníctva k doprave a energetike.

Čo Vám môžu Big data poskytnúť?
 

Vytváranie hodnoty v rôznych štádiách dátového hodnotového reťazca je budúcnosťou znalostnej ekonomiky. Kvalitné využitie dát prináša príležitosti aj v tradičnejších sektoroch, ako doprava, zdravotníctvo či výroba. Vylepšené analýzy a spracovania údajov, najmä spracovanie veľkých objemov dát, umožní:

 Transformáciu odvetví služieb generovaním širokej škály inovatívnych informačných produktov a služieb
Zvýšenie produktivity vo všetkých odvetviach hospodárstva prostredníctvom zlepšenia business intelligence
 Lepšie sa vyrovnať s výzvami, ktorým čelia naše spoločnosti
 Zlepšenie výskumu a urýchlenie inovácií
 Zníženie nákladov prostredníctvom personalizácie služieb
 Zvýšenie efektívnosti vo verejnom sektore.

Čo Vám môže posytnúť FENIX CONSULT?


BIG DATA PORTFÓLIO SLUŽIEB


 • Big Data/BI architektúra 
 • Architektúra pre OLTP, DW a Big Data systémy
 • ETL flows vývoj a administrácia
 • Databáza - vývoj, tuning a optimalizácia výkonnosti
 • Proof of Concept pre vývoj Big Data/BI systémov
 • Big Data/BI nasadenie infraštruktúry
 • Integrácia Big Data riešení do existujúceho prostredia
 • Hadoop nastavenie, cluster administrácia a údržba
 • Hadoop tuning výkonnosti
 • Vývoj a konfigurácia použitím Big Data aplikácií/technológií
 • Import/Export dát z rôznych zdrojov do/z Hadoop & relačných databáz
 • HP Vertica vývoj a konfigurácia
 • Tableau – vývoj vizuálnych analýz
 • Social Media analytiky (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.)


BIG DATA PORTFÓLIO RIEŠENÍ


 • Zákaznícky scoring založený na informáciách zo sociálnych sietí a aplikácií
 • Analýza dobrého mena soločnosti v online médiách
 • Diagonálna korelačná matica
 • Identifikácia názorových vodcov na sociálnych sieťach 
 • Lead Generation/Fraud Management via Social Networks
 • Text Mining tool
 • Identifikácia užívateľských záujmov použitím hierarchického clusteringu
 • Hyper-Local Targeting & Real-Time riadená kampaň